Exitum

Exitum pergament

Verket inngår i kunstprosjektet Filmatiske distraksjoner sitt univers, med iscenesetting av video, skygger og lyd som likeverdige elementer. 

Installasjonen består av et røykteppe som dekker skulpturen og bakrommet filmatisk. Skulpturens skrøpelighet av blekk og rust gir verket en sårbarhet, der tap av tid; exit er nær forestående. Blikkplatens silhuett mot veggen kan derimot leses som en monumental klippe.

Leken med objektene er en spontan og visuelt skapende prosess. Den filmatiske observasjonen gir oss muligheten til å se fotoet ikke som et sluttprodukt, men integrert i en forståelse der film og objekt blir likeverdige medskapere i et tredimensjonalt romlig verk.

DJI_0123

Exitum pergament 

Østfold kunstsenter

18.06-22.08. 2021

 

Filmatiske distraksjoner: Brit Steinsvik og Silje Steinsvik

Advertisement