Stein

In motu

Utprøvning med projeksjon av foto i bevegelse i sal.

Leken med fotografiet er en spontan og visuelt skapende prosess. Den filmatiske observasjonen gir oss muligheten til å se fotoet integrert i en forståelse der foto, lyd og objekt blir likeverdige medskapere.

Advertisement