Stein

In motu

Stein er del av et pågående kunstnerisk arbeide i landskapet mellom lys, lyd og skygge i prosjektet Filmatiske distraksjoner.

Leken med objektene er en spontan og visuelt skapende prosess. Den filmatiske observasjonen gir oss muligheten til å se fotoet ikke som et sluttprodukt, men integrert i en forståelse der foto, lyd og objekt blir likeverdige medskapere i et tredimensjonalt romlig verk.

Advertisement