Skate

Skate 2020

Verket Skate er del av et pågående kunstnerisk arbeide i landskapet mellom lys, lyd og skygge i prosjektet Filmatiske distraksjoner.

Det er et undersøkende arbeid mellom to visuelle kunstnere og en lyddesigner, med utgangspunkt i materialer som plexi og papp i tilknytning til eksisterende arkitektur.

Leken med objektene er en spontan og visuelt skapende prosess. Den filmatiske observasjonen gir oss muligheten til å se fotoet ikke som et sluttprodukt, men integrert i en forståelse der foto, lyd og objekt blir likeverdige medskapere i et tredimensjonalt romlig verk.

Skate – et tredimensjonalt audiovisuelt verk som inneholder en projeksjon, et objekt og et lydklipp.

Advertisement