Migratum

Migratum

Østfold kunstsenter

27.06 – 23.08.20

Tildelt Fredrikstad kommunes kunstnerstipend

Juryens begrunnelse: Dette arbeidet løfter fram en problematikk om mennesker på flukt på en subtil måte. Ved første øyekast oppleves projeksjonen som diffus, men sakte vokser verket fram avhengig av hvor du står. Dette kan også leses rent metaforisk. Et goldt landskap åpenbarer seg med mennesker som beveger seg i en uendelig strøm. Arbeidet er meget aktuelt i en verden med over 70 millioner mennesker på flukt, det høyeste antallet siden andre verdenskrig. Juryen håper at publikum vil ta seg god tid til å reflektere over dette verket.

Filmatiske distraksjoner: Brit Steinsvik og Silje Steinsvik

Lyd: Jonas Qvale

Advertisement