Ad undas / Altum / Dikte

Ad undas / Altum / Dikte

De tre verkene, Ad undas, Altum og Dikte, er del av et pågående kunstnerisk arbeide i landskapet mellom lys, lyd og skygge i prosjektet Filmatiske distraksjoner.

Det er et undersøkende arbeid mellom to visuelle kunstnere og en lyddesigner, med utgangspunkt i materialer som plexi og papp i tilknytning til eksisterende arkitektur.

Leken med objektene er en spontan og visuelt skapende prosess. Den filmatiske observasjonen gir oss muligheten til å se fotoet ikke som et sluttprodukt, men integrert i en forståelse der foto, lyd og objekt blir likeverdige medskapere i et tredimensjonalt romlig verk.

IMG_4018
Ad undas – et tredimensjonalt audiovisuelt verk som inneholder projeksjon av et fotografi, et objekt og et lydklipp.
IMG_4047
Altum – et tredimensjonalt audiovisuelt verk som inneholder projeksjon av et fotografi, et objekt og et lydklipp.
IMG_9229
Dikte – et tredimensjonalt audiovisuelt verk som inneholder projeksjon av et fotografi, et objekt og et lydklipp.
Advertisement